George van Dyk

Suid-Afrikaanse son skyn skerp vir sonkrag

In die algemeen het Suid-Afrika se gekombineerde kapasiteit uit sonkrag, dit wil sê GSK én PVselle (wat ligenergie direk in elektriese energie omskakel), van 1 063 MW in 2014 tot 2 959 MW in 2018 gegroei. Terwyl dit bemoedigend is dat 3 miljoen huiseslegs van sonenergie afhanklik is, is Suid-Afrika relatief agter schedule. Holisties gesproke oorheers PV-selle klaarblyklik steeds die sonkragmark.Read More