Paul Maritz

Moedertaal onder die mikroskoop

Hierdie artikel probeer die emosie uit die debat haal om ’n nugter blik te bied op wereldwye praktyke en beleide, en die werklike gevolg van moedertaalonderrig en die ontneming daarvan. Nuwe benaderings tot hierdie veelbesproke kwessie word ook ondersoek.Read More

Staatsafhanklikheid, Eskom en privatisering

Die gemeenskap se goedkeuring behoort as primêre maatstaf ingereken te word en gereelde hersiening van tenders sal moet plaasvind. Met die regte onderhandelingstrategie kyk ons dalk na ‘n Suid-Afrika waarin klein dorpies in die voorsienbare toekoms deur eksterne voorsieners met elektrisiteit voorsien word. Dorpies in woestynagtige gebiede met plase in die omtrek wat deur sonpanele bedek word en die hele dorp met elektrisiteit voorsien is nie te vergesog nie.Read More

Verset en sukses van gemeenskappe

Paul Maritz Die ontwikkeling van Westerse denke as prominente denke op aarde kan in ʼn sekere mate gesien word as ʼn konstante wisselwerking tussen vryheid en veiligheid. Die Engelse filosoof Thomas Hobbes het reeds in 1642 aangevoer dat dit goed is wanneer daar ʼn absolute en onbetwiste heerser oor die mens beskik, want dan sal daar vrede en veiligheid wees – veiligheid in die sin dat mense soos babas […]Read More