Tian Alberts

#1: Die Punt van dié Program

Hierdie is ‘n inleidende episode. Sluit aan by Tian Alberts, Eswee Bothma en gaste in bespreking van kriptogeldeenhede soos Bitcoin en die tegnologie waarop dit aangedryf word. Bitcoin hou belangrike implikasies vir die tradisionele finansiële sisteem, regulering van transaksies, en belastingheffing in. Dit maak ook ‘n nuwe wêreld van moontlikhede oop wat die outonomie en […]Read More

Paradigmas vir gesonde verantwoordbaarheid

Om prakties te werk te gaan om kansellasiekultuur met gesonde verantwoordbaarheid te vervang behels eerstens om die openbare debat te verskuif van kortervormmedia soos Twitter en Facebook na langervormmedia soos webseminare (oftewel “webinare”).Read More

#1: Studente is idiote (wat risiko’s moet neem)

Tian Alberts en Jacques Burger gesels oor studentwees, risiko’s, die oorgang na die werksplek, emigrasie, en toekomsplanne in gemeenskapsverband. Hoekom is dit belangrik om risiko’s te neem op universiteit en terwyl jy jonk is? Wat is goeie en slegte redes om te emigreer? Kan ‘n mens ‘n veilige toekoms in Suid-Afrika bou terwyl jy jouself […]Read More

Die oplossings vir basiese onderwys

Waardige oogmerke en praktiese oplossings rondom onderwys en opleiding wat Suid-Afrika kan red, sal egter ‘n doodloop tref tensy dit losgelaat word in ‘n kultuur wat gestalte gee aan John F. Kennedy se beroemde woorde: moenie vra wat jou land vir jou kan doen nie, maar vra eerder wat jy vir jou land kan doen.Read More

Kan daar met (anti)sosiale media weggedoen word?

Tian Alberts: Die ongenaakbare gevolg van hierdie prentjie vir die jeug is ’n begrip van die wêreld wat afgewater is tot oppervlakkige, vaal en verarmde narratiewe en stereotipes wat aan hutsmerke in die kuberruim gehang word. Alhoewel nuanses, grys areas, empatie en kritiese ontledings verdwyn, kan daar minstens aangevoer word dat insette gelewer is in kwessies wat mense tot nou toe kwalik kon begryp – en derhalwe skaars sou kon oplos. Read More