Ondersteun

Nova Mentis is ‘n volkome onafhanklike en nie-winsgewende denkskrum en tweetalige mediaplatform. Ons is ‘n tuiste vir skrywes en potgooie wat ruimte bied vir kritiese denke en jeuginnovasie wat fokus op praktiese oplossings. In ‘n wêreld van kansellasie kultuur en toenemende druk om gestandardiseerde waardes en beginsels te handhaaf is ons van mening dat enige idee of oplossing gedebatteer moet kan word, en ons bied dus ‘n platform vir die openhartige en eerlike strewe na waarheid en sinvolle alternatiewe. Ondersteun ons asseblief in hierdie poging, en laat ons weet waar ons kan verbeter!

Terwyl ons gaste van verskillende denkrigtings en agtergronde na ons platforms nooi, koester ons as organisasie onomwonde die volgende beginsels:

 • Outonomie van die individu en gemeenskappe
 • Nie-rassigheid
 • Veeltaligheid
 • Vrye markte
 • ‘n Oop samelewing en die dialektiese metode

Ons maak staat op jou ondersteuning om aan te hou doen wat ons doen.

Noodsaaklike Ondersteuning

R50 / maand
 • Steun ons voortbestaan
 • Steun ons finansiële onafhanklikheid
 • Steun kritieke denke en jeuginnovasie in wetenskap en tegnologie
 • Steun die openhartige soeke na waarheid in 'n dogmatiese en ideologie-gedrewe wêreld
 • Ontvang ’n maandelikse nuusbrief
 • Ontvang ekslusiewe gedrukte tydskrifbundels

Noodsaaklike Ondersteuning

R500 / jaar
 • Steun ons voortbestaan
 • Steun ons finansiële onafhanklikheid
 • Steun kritieke denke en jeuginnovasie in wetenskap en tegnologie
 • Steun die openhartige soeke na waarheid in 'n dogmatiese en ideologie-gedrewe wêreld
 • Ontvang ’n maandelikse nuusbrief
 • Ontvang 'n eksklusiewe gedrukte jaarlikse tydskrifbundel